Zostań z nami i poznaj 3 główne korzyści bycia klientem netGotówki:

Formularz rejestracji

Jeśli masz już konto w serwisie, zaloguj się, aby pominąć proces rejestracji.

*
 pola obowiązkowe
**
 pola opcjonalne

Imię
*
Nazwisko
*
Płeć
*
PESEL
*
Data urodzenia
*
Seria i nr dow.os.
*

Adres zameldowania

podany adres zameldowania musi być zgodny z adresem meldunku w dowodzie osobistym
i adresem w Banku.

Ulica
*
Nr domu
*
Nr mieszkania
Miejscowość
*
Województwo
*
Kod pocztowy
*
-
Adres do korespondencji inny niż adres zameldowania
tak    nie


Dane kontaktowe

Nr telefonu
komórkowego
*
+48
e-mail
*
powtórz adres e‑mail
*

Konto bankowe

Nazwa banku
*

inny bank niewymieniony w liście
Nr konta
*

Wykształcenie
*

Status zawodowy
*


Hasło

hasło
*
powtórz hasło
*

Hasło musi składać się z 4 do 8 znaków - cyfr lub liter (z wyjątkiem polskich znaków).


Pożyczka

wnioskuję o pożyczkę chwilówkę

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin profilu i Politykę Prywatności serwisu netGotowka.pl.*
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązku informacyjnego.*
Wszystkie podane przeze mnie dane są aktualne i prawdziwe oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku poświadczania nieprawdy.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych.**