Formularz rejestracji

Jeśli masz już konto w serwisie, zaloguj się, aby pominąć proces rejestracji.

*
 pola obowiązkowe
**
 pola opcjonalne

Imię
*
Nazwisko
*
Płeć
*
Pesel
*
Data urodzenia
*
Seria i nr dow.os.
*

Adres zameldowania

podany adres zameldowania musi być zgodny z adresem meldunku w dowodzie osobistym
i adresem w Banku.

Ulica
*
Nr domu
*
Nr mieszkania
Miejscowość
*
Województwo
*
Kod pocztowy
*
-
Adres do korespondencji inny niż adres zameldowania
tak    nie


Dane kontaktowe

Nr telefonu
komórkowego
*
+48
e-mail
*
powtórz adres e‑mail
*

Konto bankowe

Nazwa banku
*

inny bank niewymieniony w liście
Nr konta
*

Wykształcenie
*

Status zawodowy
*


Hasło

hasło
*
powtórz hasło
*

Hasło musi składać się z 4 do 8 znaków - cyfr lub liter (z wyjątkiem polskich znaków).


Pożyczka

wnioskuję o pożyczkę chwilówkę

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę udzielam firmie Net Gotówka Sp. z o.o. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z prośbą o udostępnienie informacji. W ramach w/w pełnomocnictwa upoważniam Net Gotówka Sp. z o.o. do pozyskania za pośrednictwem BIK dotyczących mnie informacji gospodarczych z Biur Informacji Gospodarczej. Upoważniam także Net Gotówka Sp. z o.o. do pozyskania z BIG InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz ERIF BIG S.A. informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, a także do przekazywania dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań do BIG InfoMonitor S.A.*


Czy jest aktualnie lub było wcześniej prowadzone wobec mnie postępowanie windykacyjne.*
aktualnie jest    było wcześniej    nie   


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych.**

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy Net Gotówka, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 133, pozycja 883).*

Wzory dokumentów, a w szczególności są dla mnie w pełni zrozumiałe i je akceptuję.*

Wszystkie podane przeze mnie dane są aktualne i prawdziwe oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku poświadczania nieprawdy.*