Polityka Prywatności

Wstęp

Net Gotówka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa) (zwana dalej „netGotówką”) zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe osób fizycznych korzystających z portalu netgotówka.pl (zwanego dalej „Portalem”), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prywatność osób korzystających z naszego Portalu jest chroniona w szczególności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym dotyczących ochrony danych osobowych” lub „RODO”).

Zapoznaj się z zasadami, według których netGotówka przetwarza Twoje dane osobowe.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy wtedy, gdy dostarczasz je Nam bezpośrednio (w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze wnioski, wysyłając e-maile itp.), gdy korzystasz z Portalu, gdy korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, korzystasz z naszych produktów, a także gdy Twoje dane osobowe otrzymujemy od osób trzecich.

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są niezbędne do świadczenia usług, a  przetwarzane dane osobowe nie będą przez przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów.

Jakie informacje uzyskujemy o Użytkowniku?

Pozyskujemy i gromadzimy Twoje dane w celu świadczenia usług, w tym rozpatrzenia złożonego wniosku

o pożyczkę.

 • Dane osobowe Użytkownika zbierane na etapie rejestracji

Użytkowniku, aby móc korzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować, podając swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody

na ich przetwarzanie uniemożliwi rejestrację, a co za tym idzie złożenie wniosku o pożyczkę.

Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twoje podstawowe dane (w tym: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer PESEL, , numer konta bankowego, dane dotyczące zatrudnienia), a także Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania z naszego Portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w tym Twój adres IP.

 • Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu czy poczty email przekazujesz nam swoje dane osobowe odpowiednie dla typu kontaktu, np. imię i nazwisko, adres email, itp.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Udostępnione dane osobowe są przetwarzane m.in. w przypadku złożenia wniosku o pożyczkę w celu oceny Twojej zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, które decydują o tym, czy i w jakiej wysokości przyznać pożyczkę. Negatywna ocena zdolności kredytowej wydana w oparciu o zautomatyzowane wydawanie decyzji może skutkować nieprzyznaniem pożyczki.

Udostępnione dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim w celu wyegzekwowania spłaty pożyczki.

Kto jest Administratorem danych?

Net Gotówka jest administratorem danych osobowych, które zbiera w celu spełnienia wszystkich potrzeb swoich klientów, w szczególności w celu zawierania umów oraz ich realizacji.

Net Gotówka może zgodnie z art. 28 Rozporządzenia powierzyć na podstawie umowy przetwarzanie danych innym podmiotom.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? 

Twoje dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym Portalem będą wykorzystane wyłącznie

w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) poprosimy Cię o udzielenie netGotówka upoważnienia do wystąpienia i uzyskania od Biura Informacji Kredytowej SA, Związku Banków Polskich,

BIG InfoMonitor SA, Krajowego Rejestru Długów BIG SA oraz Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. informacji na temat Twoich zobowiązań.

Twoje dane osobowe mogą być również przesyłane do innych podmiotów, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W szczególności, w przypadku naruszenia Regulaminu naszego Portalu, naruszenia prawa,

lub gdy będą wymagały tego obowiązujące przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Oświadczamy, że Portal netGotówka używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Portal netGotówka pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Portalu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google Inc. Akceptowanie plików cookies

na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia użytkownikowi usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Portal netGotówka może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Portal plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze,

czy oprogramowaniu. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych usług netGotówka używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z Portalów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Portal korzysta z informacji dotyczących Użytkownika by np. podpowiedzieć mu czego jeszcze szukali Użytkownicy zainteresowani podobnymi ofertami i wysyłać mu spersonalizowane informacje o nowościach, poradach i ankietach, nie wywołuje to żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika i nie wpływa w inny, podobny sposób na jego sytuację.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Czy przekazane dane osobowe są bezpieczne?

Wszystkie zbierane przez netGotówka dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez netGotówka wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Hasło. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam.
 2. Profil Użytkownika. Profil Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta.
 3. Wiadomości email. netGotówka dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców. netGotówka wykorzystuje zabezpieczenia w postaci:
  • technik kryptograficznych stosowanych podczas nawiązywania połączeń oraz w samej transmisji danych z serwerami odbiorców oraz nadawców wiadomości;
  • rekordów SPF (Sender Policy Framework) we wpisach DNS, określających serwery poczty oraz zasady realizowania wysyłek wiadomości z domeny netgotowka.pl.
  • sygnatur DKIM (DomainKeys Identified Mail) zabezpieczających przed podszywaniem się pod nadawcę.

Jakie prawa ma Użytkownik?

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:
  1. jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
  2. przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
  3. jak korzystamy z profilowania,
  4. jak wyłączyć profilowanie oraz jakie będą tego konsekwencje,
  5. jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe,
  6. jak uzyskać kopię swoich danych
 • Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek Użytkownika i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
 • Prawo do sprostowania: Na wniosek Użytkownika i po weryfikacji jego tożsamości Portal netGotówka poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych: Na wniosek Użytkownika i po weryfikacji jego tożsamości usuniemy jego dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania (np. po rozwiązaniu Umowy przechowujemy dane przez maksymalnie 10 lat na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów).
 • Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek Użytkownika i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w calach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jednak netGotówka nie będzie w stanie dalej świadczyć usług w związku z czym dane mogą zostać usunięte, wiąże się to z brakiem możliwości zawarcia umowy pożyczki.
 • Prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Kto może być odbiorcą danych?

Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Portalu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Dostawcy, który korzysta w Portalu internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Dostawcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Portalu internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Dostawcę;
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Portalu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką ochrony prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać maile Użytkownikom oraz ciągle usprawniać działanie Portalu,

w tym pokazywać Użytkownikom coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

W jaki sposób możemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli skorzystałeś z usług netGotówka, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail i sms dotyczące statusu Twojej pożyczki. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie bądź przez sms, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej pożyczki. Możemy także wysłać do Ciebie list tradycyjny.

W jaki sposób można poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu, możesz wprowadzić zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji pożyczki nie można zmienić ani usunąć. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. 

Zmiany Polityki Prywatności

Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Prywatności netGotówka zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie https://netgotowka.pl

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z poczty elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.